General Data Protection Regulation GDPR

Čo je GDPR ?

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

Zdroj: https://gdpr-slovensko.sk/co-je-gdpr/

 

1.Správca osobných údajov

Ja, vlastník webu Dušan Mišjak, IČO: 50309218, DIČ: 1121155629, so sídlom: Divina 320, 013 31 Žilina, Slovenská Republika, Číslo živn.registra: 580-57956, okresný úrad Žilina som správcom vašich osobných údajov.

Osobné údaje zbieram najmä prostredníctvom môjho webu webu a to https://dusanmisjak.com/.

 

2.Aké osobné údaje spracovávam ?

 

            2.1 Tie ktoré mi vy poskytnete

Spracúvame osobné údaje len tie, ktoré mi poskytnete.

Pokiaľ si u mňa napr. objednáte službu (tvorbu webu, eshopu…), potrebujem od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, email, adresu). Pokiaľ by som tieto údaje nemal, nemohol by som vám službu správne doručiť a vystaviť faktúru. 

Pri objednaní mojej služby môžete vyplniť aj nepovinné údaje ako napríklad telefón. Tie mi pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu dodania služby. Napr. telefonickej konzultáci ohľadne webu a podobne. Nepovinné údaje mi poskytujete dobrovoľne.

 

            2.2 Osobné údaje, ktoré získavam inak než priamo od Vás

V rámci spoločných marketingových kampaní môžem vaše osobné údaje spracovávať aj ja a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžem ich kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budem vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje mne, musí vás o tom rovnako vopred informovať. Tieto veci sa dejú hlavne ak Vás napr po dokončení webu odporučím nejakej reklamnej agentúre. Neurobím tak však predtým ako Vás predom s danou vecou oboznámim. 

 

            2.3 Osobné údaje tretích osôb, ktoré mi poskytnete

Ak mi poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Môže sa napr. stať, že si u mňa službu zakúpite vy, ale nechcete počas služby so mnou komunikovať. Následne danú vec predáte poverenej osobe a  tým aj mne poskytnete aj ich osobné údaje.

 

            2.4 Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve mojej webovej stránky o vás môžem zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na moju webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžem taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na mojich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na mojich webových stránkach navštívite a ktorá podstránka je vám zobrazená. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani ja nedokážem priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na mojej webové stránke z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžem spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

 

            2.5 Cookies

Automaticky spracúvame aj súbory cookies.

 

            2.6 Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážem tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

 

            2.7 K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

 

            2.8 Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, môžete znemožniť tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťaží zlepšovanie nášho internetového obchodu.

 

3. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

 

            3.1 Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujem k tomu, aby som s vami vôbec mohol uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom mojich služieb, ktoré si u mňa chcete objednať. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávam na to, aby som vám riadne poskytol zaručenú službu. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávam predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. Pre komunikáciu s vami aj kontaktné údaje. 

 

            3.2 Zoznam spoločností

High Five studio, s. r. o., Komárnická 119/44, 821 02, IČO: 48159786, DIČ: 2120078708

proti zbieraniu osobných údajov môžete namietať prostredníctvom môjho kontaktného formulára alebo na mail adrese: hello@dusanmisjak.com

 

4. Ako dlho spracovávam vaše osobné údaje

V prvom rade budem Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, až do doručenia vami objednanej služby u mňa.

V prípade spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade registrácie do mojej Klientskej zóny, Vaše údaje budem spracovávať po dobu, kým budete mať účet vytvorený. 
*Klientská zóna je priestor, kde sa klient môže na mojom webe prihlásiť a má prístup k návodom a materiálom určené na skvalitnenie mojej služby (tvorba webu, eshopu, blogu…). 
*O tento prístup môže klient požaidať jedine ak mal u mňa jednu z daných služieb objednanú. 

Ďalej upozorňujem, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musím spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

5. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí. Aby som zamedzil neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedol sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Preto nielen pravidelne kontrolujem ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujem. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a mojimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú hashované a všetky vaše dáta sú chránené antivírusovým programom ESET.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Vaše heslá v systéme vôbec nemám, neukladám ich ani do databázy. Pracujeme iba so špeciálne prepočítavanými hešovacími kľúčmi, ktoré sú generované pomocou hashovacej funkcie BCRYPT s work Factor/cost 12. Táto funkcia patrí k aktuálne najbezpečnejším a najsilnejším.

 

6. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 

            6.1 Úprava a doplnenie

Pred úpravu a doplnenie ma kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo na mail adrese: hello@dusanmisjak.com

 

            6.2 Oprava

Pre opravu ma kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo na mail adrese: hello@dusanmisjak.com

 

            6.3 Prístup

O prístup môžete požiadať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na mail adrese: hello@dusanmisjak.com

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

  • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
  • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
  • Kto, okrem mňa, je príjemca vašich osobných údajov
  • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
  • Informácie o zdroji osobných údajov, ako som ich získal od vás

 

           6.4 Výmaz

Pre vymazanie ma kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo na mail adrese: hello@dusanmisjak.com

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

  1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované
  2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
  3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
  4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
  5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom mailu hello@dusanmisjak.com

 

            6.5 Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budem však rád, ak budete prešľapy riešiť najprv so mnou. Vždy ma môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom mailu: hello@dusanmisjak.com alebo na t.č. +421 950 214 355

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 06.08. 2019, pričom sú k dispozícii elektronicky na mojom webe dusanmisjak.com

Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.